Tájékoztató fenntartóváltás véleményezéséről, eljárásrendjéről

Tisztelt Szülők!

A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként működő Egri Főegyházmegye megkereste Balog Zoltán oktatásért felelős miniszter urat annak érdekében, hogy a Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói jogát 2015/2016. tanévtől átvegye.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (3) bekezdése értelmében “Akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja.”

A szülők véleményezési jogukkal valamennyi általános iskolai gyermekük tekintetében élhetnek. A fenntartóváltás véleményezésével, eljárásrendjével kapcsolatban a jelenlegi fenntartó, a

KLIK Jászberényi tankerülete részéről

tájékoztatót tartunk 2015.03.31-én kedden 17 órakor

a Kisiskola színháztermében.

Jászberény, 2015.03.27.

Tisztelettel: Birinyi János
tankerületi igazgató