2022/2023.

Április – május: hitéleti beszámoló

„Krisztus a jövőnk” – ezzel a jelmondattal vártuk a szentatyát április végén hazánkba. A látogatás hetében a gyerekekkel közösen készültünk a hittan órákon. Beszélgettünk, kézműveskedtünk, megismertük  a pápai jelvényeket. Az eseményekről, az ünnepi szentmiséről is megosztottuk élményeinket.

„Mária hozzád száll imánk,
 tiszta virága az égnek.
Mária gyönyörű liliom száll,
Szűz Anya téged kérlek.”

Május különösen kedves az év hónapjai sorában. Máriához, égi Édesanyánkhoz fordulunk, közbenjárását kérjük szeretteinkért, különösen édesanyánkért. Minden kisdiák lelkesen készült versekkel, ajándék készítéssel az ünnepre. A közös ünneplés a hónap első vasárnapján a reggeli szentmisében a 6. évfolyamos diákok közreműködésével történt. Az öröm, a hála sok édesanya, nagymama és gyermek szeméből könnyeket csalt elő.

 Szentkútra diákok és felnőttek lelkes kis csapatával az idén is útra keltünk, hogy megköszönjük a kegyelmet, közelebb kerüljünk Teremtőnkhöz, önmagunkhoz, kérjük Mária közbenjárását. Iskolánk diákjait, munkatársait, városunk valamennyi lakóját magunkkal vittük a szentmisére.

A városunkban működő idősek otthona az idén 50 éve nyitotta meg kapuját, hogy segítségére legyen az idős, egyedül élő embereknek. Az emlékezés egy héten át tartott. Sok-sok színes program várta az otthon lakóit. Iskolánk diákjai is műsorral ajándékozták meg az időseket és gondozóikat. A gyerekek örömmel számoltak be élményeikről, arról, hogy még puszit is kaptak ismeretlen idős néniktől.

Jézus mennybemenetelének vasárnapján, a negyedik évfolyamos diákok elsőáldozását ünnepeltük. Az előkészületekben sok szorgos kéz munkálkodott. A lelki felkészülésben a hitoktató, Éva néni munkálkodott, a templom takarításába a szülők is besegítettek. Hálát adunk Istennek az örömért, a Vele való találkozásért!

„Kenyered és borod táplál engem,
Te gyógyítasz szívem, hogyha fáj,
Maradj velem úgy kérlek Jézus,
Maradj velem, Tied leszek, Neked élek már.”

Márciusi – áprilisi beszámoló

A tavaszi szép időnek,
Lám, hogy mindenek örülnek.
Erdők, mezők megzöldülnek,
A madarak énekelnek.

A nagyböjti időben a tavasz érkezése mindannyiunknak új lendületet adott. A lelki percek a cselekvő szeretet egy-egy szívünket megszólító történetével segítettek a lelki megújulásban. Péntekenként mindig más felsős évfolyam, hitoktatójuk segítségével vezette a keresztutat, melyhez bárki csatlakozhatott.

Ebben a hónapban megérkeztek a levelező hittanverseny csapatainak oklevelei is. Örömmel vették át a gyerekek, voltak, akik már a következő évi versenyre is jelentkeztek.

Együtt készültünk a nagyböjti lelki órákra, melyhez mindenki hozzátette kreatív ötleteit és segítő munkáját. A Szentlélek teremtő erejét, áldását kértük terveinkre.

A nagyhét első három napján lelkigyakorlaton vehettünk részt a templomban, melyet Gábor atya vezetett. Kiemelte a valódi megtérés fontosságát. Szent hitvalló Maximos apát levelét olvasta fel és értelmezte.

Nagyszerdán iskolánkban közösen készültünk Húsvét ünnepére. A szentmise után minden osztály osztályfőnöke vezetésével igyekezett valamilyen módon kapcsolódni a misztérium-hoz. Voltak akik kereszteket látogattak meg városunk határában, kézműveskedtek. A kisiskolásokkal megjelenítettük a nagyhét eseményeit: Jézus  jeruzsálemi bevonulását, az utolsó vacsorát, a keresztút állomásait és együtt énekelve éltük át a feltámadás örömét.

A Szent Három Napból Nagycsütörtök és Nagypéntek  liturgiájára Jászfényszarun gyűlt össze a hívő közösség a három településről. Nagypénteken már hagyomány, hogy iskolánk pedagógusaival közösen végezzük a keresztutat. Így volt ez most is. Együtt imádkozva, énekelve jártuk Jézus értünk vállalt szenvedésének útját.

Húsvét vigíliájára már minden település saját templomában gyűlt össze az örömünnepre. Húsvétvasárnap körmenetben hirdettük Jézus feltámadásának örömhírét.

„Krisztus valóban föltámadott,
legyőzte a halált!”

Februári beszámoló

A hónap első szombatján került megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja, melyet Szent Margit tiszteletére rendeztünk. Évről évre örömteli esemény a Liliom bál, mely az idén is kiemelkedő rendezvénye volt intézményünknek.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről kézműves foglalkozásokon, dramatikus feldolgozással szerezhettek a gyerekek ismereteket.

A Házasság hete országos programsorozatba Egyházközösségünk is bekapcsolódott. Szentmisében áldotta meg plébánosunk a házaspárokat, kiállítás nyílt régen volt esküvőkről, két házaspár tanúságtételét hallgathattuk meg. Az ünnep agapéval zárult.

A hónap első felében megérkeztek a HEBE országos levelező hittanverseny eredményei is. Mind az öt, 3. osztályos csapat szép eredményt ért el. A megszerezhető 100 pontból a legügyesebbek mindössze 4 pontot veszítettek, így az ötödik helyen végeztek. A többi csapat is 90 pont felett teljesített. A versenyzők nagyon várják az okleveleket, melyeket hamarosan postázni fognak. Nagyon büszke vagyok a csapatokra! Ez volt az első versenyük, jól összedolgoztak, segítették egymást a feladatok megoldásában!

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt, újra itt a kegyelmi idő. Ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy szívünk templomában elvégezzük a nagytakarítást. Szeretnénk, ha Jézus, aki szeretetből életét adta értünk, jól érezné magát nálunk! Edzünk a jóra! Imával, jócselekedetekkel, lemondásokkal tesszük szívünket meleg otthonná. Péntekenként mindig más évfolyammal végezzük a keresztutat. Elsőként az áldozásra készülőkkel imádkoztunk.

A felső tagozatosak minden reggel lelki útravalót kapnak, melyben imával, történetekkel segítenek mindenki számára közelebb hozni a szeretet titkát. A 4. osztályos gyerekek Gábor atya és Éva néni hitoktató segítségével együtt készülnek az elsőáldozásra.


Pilinszky János: Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

Jézusunk! Köszönjük végtelen szeretetedet, szeretnénk szeretetedben megújulni! Kérünk fogadd szándékunkat a változásra, szeretnénk új emberré válni általad! Ámen.

Januári beszámoló

Az új esztendő kezdetén, az ünnep örömével, ajándékaival feltöltődve, régi-új feladatokkal indultunk a félév záró hónapjának. A kezdés a hosszú szünet után nem volt egyszerű, újra kellett tanulni a napirendet.

Iskolánkat az első tanítási héten meglátogatta és megáldotta Gábor atya. A gyerekekkel együtt nagyon vártuk és örültünk az Atya látogatásának. Énekszóval, lelkesen követték a kisiskolások a termeket megszentelő Atyát és izgatottan számoltak be a látogatás után, hogy a szenteltvíz őket is megáldotta az papbácsi.

Január különösen kedves hónap intézményünk számára, mert iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak az emléknapját ünnepeltük. A gyerekek az idén is sokféle módon ismerkedhettek, tanulhattak Istennek adott életéről, engedelmességről, kitartásról, segítőkészségről, békességszerzésről. Ezek mind olyan erények, melyek birtokában a körülöttünk élők számára közvetíthetjük a szeretetet.

A nagyokat a feladatok kutatásra ösztönözték, míg a kicsik KETT foglalkozásokon kerültek közelebb a Királylány életéhez. Iskolánk folyosóin Szent Margittal képzőművészeti alkotásokon keresztül is ismerkedhettek a diákok. Ebben az esztendőben különösen Margit békességszerző erényét helyeztük a figyelem középpontjába.

 Az ünnep minden évben, -így most is -iskolánk jótékonysági báljával ér véget, melyet Szent Margit emlékére rendezünk. Ez február első szombatja. Itt szülők, gyerekek, iskolánk munkatársai más módon lehetnek együtt, kerülhetnek közelebb egymáshoz.

Nagy öröm, hogy a kisdiákok közül sokaknak igényévé vált a reggeli közös imádságos napindítás. A szünet után sem feledkeztek meg erről a gyerekek. A hét minden napján, a tanítási órák előtt összegyűlünk azokkal a gyerekekkel, akik szeretnék a napjukat az Úr elé tenni, kérni segítségét a feladatokhoz.

„Atyám! Számon tartasz minden kis fűszálat.
Utolsó porszem is leírva tenálad.
Híven gondot viselsz az égi madárra,
öledben a gyermek, öledben az árva.
Legyen áldás mindig apámon, anyámon,
magyarok szép földjén, szegény, jó hazámon!”
Amen.

Decemberi beszámoló


A hónap az advent, az úrjövet jegyében telt. Szombat esténként, a város adventi koszorúján
iskolánk diákjainak közreműködésével gyúlladtak meg a gyertyák.
Intézményünk két épületében, a gyerekek életkorához alkalmazkodva készítettük a lelkünket
Jézus születésnapjára. A nagyiskolában minden reggel a tanárok és diákok közreműködésével
napindító gondolatok hangzottak el. A kisiskolában minden osztály az adventi idő hétfőin, az
első órában összegyűlt a színházteremben, ahol közös ima és éneklés keretében gyújtottuk
meg a gyertyákat, majd hétről hétre új történetet játszottunk el a gyerekeknek.
Szent Miklós püspökről az idén újra közösen emlékeztünk a templomban. Követe
megajándékozta a gyerekeket, akik boldogan és izgatottan várták érkezését.
Az ötödik évfolyam diákjai tanáraik segítségével szorgalmasan készültek a pásztorjátékra,
melyet az éjféli ünnepi szentmise előtt mutattak be a gyerekek.
Az ünnep előtti utolsó tanítási napon lelkinap is volt iskolánkban. A 8. osztályosok
meglátogatták az időseket, ajándékot vittek a nyugdíjas pedagógusoknak is, melyet a kisiskola
diákjai készítettek a Szent Erzsébet projekt keretében. Ajándékként egy koncerten vehettünk
részt.
Az ünnep Pilinszky János szerint nem ki-, hanem bekapcsolódást jelent, ahol az egyénileg és
a közösségben megélt ünnep középpontjában Istennel találkozhatunk. Ehhez szükségünk van
pihenésre, megtisztulásra és megszentelődésre. Egyik sem hiányozhat! Ehhez segítségünkre
volt a szentmise, majd a december 19-21-ig tartó lelkigyakorlatos szentbeszédek és a
szentgyónás lehetősége.
Reméljük, hogy a Karácsony minden családban Jézus szeretetével megáldott ünnep lett!
„A kis Jézus megszületett örvendjünk!”

Novemberi lelki kincsek

Az ősz utolsó hónapjában ünnepelt szentek sok lehetőséget adtak arra, hogy életszentségük példáján át gazdagodjunk hitünk ismeretében és gyakoroljuk a tevékeny szeretetet. Szent Márton és Szent Erzsébet emléknapjához kapcsolódóan, az idén is igyekeztünk közel hozni a gyerekekhez a: ”Jót tenni jó!”- gondolatát. A kisebbek egész héten át libákat gyűjtöttek minden szeretet cselekedetért. Mindenki kapott valamit. Akik legjobban világítottak a többiek számára a jóban, nevük felkerült a „ TÖBB VAGY HA ADSZ!” pólóra. A nagyok osztályonként mutathattak példát a segítő szeretetre. A DÖK libasorral, libazsíros kenyérrel hozta közelebb az ünnepet.

Szent Erzsébetre elrejtett rózsákat kerestek meg a gyerekek és rakták ki a szent királylány nevét és „Szerezz örömet!” címmel, projektmunka keretében az idősek otthonában élők és az őket szolgálók számára készítettek az alsósok karácsonyi ajándékot. A felsősök pénzt adományozhattak, ami a karitászon keresztül jut el a rászorulókhoz.

Ebben a hónapban hittanversenyekre neveztek be alsó és felső tagozatos diákcsapatok. Miskolcon a 6. évfolyamos diákok először vettek részt ilyen versenyen és sok örömmel, élménnyel lettek gazdagabbak. A 8. évfolyamos csapat versenyére a napokban kerül sor Egerben, amire a gyerekek sokat készültek. Reméljük új ismeretekkel, élménnyekkel térnek majd vissza!  A 3. évfolyamból öt csapat indult egy levelezős hittanversenyen, mely a bibliai ismereteket bővíti. Szorgalmasan készülnek a feladatokkal, melyeket dec. közepére kell elkészíteni.

Hitoktatóink Egerben részt vettek „A család…olaj az élet lámpásában.” c. kateketikai konferencián, ahol sok értékes előadást hallgathattak meg, megoszthatták tapasztalataikat egymással.

Tantestületünk a hónap végén lelki ajándékokban is részesülhetett. Együtt tölthettek másfél napot, közelebb kerülhettek egymáshoz, a szentségimádásban megérezhették a mindannyiunkat átölelő Isten szeretetét.

Vasárnap újra eljött az ADVENT! Az ünnep előestéjén a szentmise után meggyúlladt a város adventi koszorújának első gyertyája. Sok éve már irodalmi és zenei összeállítással válik még ünnepibbé a várakozás a készület ideje. Iskolánk tanárai és diákjai mellett vendégelőadók is voltak és a túlcsorduló szeretet meleg teával, süteménnyel is hívogatta városunk lakóit.

Intézményünkben a diákok tanáraikkal közösen készülnek Jézus születésnapjára. A felsősöknél minden reggel adventi gondolatokkal kezdődnek a napok. Tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódnak egy-egy elgondolkodtató történet felolvasásába. Az alsósoknál minden adventi hétfőn összegyűlnek a tanítok és diákjaik a színházteremben, ahol közösen gyújtjuk meg hétről hétre a gyertyákat, énekelünk, történetet hallgatunk. Az első gyertyát Gábor atya gyújtotta meg, aki meglátogatta az alsó tagozatos  gyerekeket, így együtt kezdhettük felkészülésünket az ünnepre.

„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég, zárt ajtaját!
Vár a világ, sóvárgva Rád!”

Októberi lelki kincsek

Októberben sokféle módon ajándékozott meg bennünket Isten. Gyönyörű, szinte nyári időnek örülhettünk. Ebben a hónapban a megdicsőült Egyház tagjai közül Szent Ferencet és a Szűz Anyát köszöntöttük.

 Szent Ferenc Istenhez ragaszkodását, szelídségét – mivel különleges kapcsolata volt a teremtett világgal, köztük az állatokkal, – közel lehetett hozni a kisiskolás gyerekekhez. Beszélgettünk arról, kik a szentek, mi a közös bennük és hogy mi is erre kaptunk meghívást. Kézműveskedtünk, közben közösen gondolkodtunk arról, mit és hogyan tehetünk a környezetünkért, a teremtett világért.

Október a rózsafüzér, a Szűz Anya hónapja volt. Az immár hagyománnyá vált, „1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért” eseménybe iskolánk az idén is bekapcsolódott. Az áhitatot megelőzte a kicsiknél minden évfolyamon egy-egy rózsafüzér elkészítése, beszélgettünk az imákról és Máriáról. Nemcsak a békéért imádkoztunk közösen, hanem arra is lehetőség volt, hogy felnőttek és gyerekek saját imaszándékaikat is odavigyék égi Édesanyánk segítségével az Úr elé. Az alsó tagozatosok tanítóikkal a kisiskola színháztermében gyűltek össze közös imára. A felső tagozatosok a templomban és az osztálytermekben kapcsolódtak be a rózsafüzérbe.

A hónap utolsó foglalkozásain már a Mindenszentek ünnepére hangolódtunk. Mécseseket készítettünk, melyekből már néhányat kivittek a gyerekek szüleikkel elhunyt rokonaik sírjára. /Erről képet küldtek a szülők./

Templomunk titulusa Mindenszentek, így november egyházközségünk búcsújával kezdődik.

„A mi hazánk a mennyben van. /Fil. 3,20/

Hála neked Uram, hogy mi is meghívást kaptunk! Köszönjük, hogy vezetsz minket a szeretet ösvényén és segítőink, a szentek, közbenjárnak értünk! Amen.

„Terád vár egy szép ország…”

Szeptemberi hitéleti hírek

Szeptember elsején a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette a 2022/23-as tanév. Az idei év mottója: ”A szentmise a család erőforrása.” Ez a gondolat sok lehetőséget ad arra, hogy  az iskolába járó gyerekek szüleit megszólítsuk, közös programok keretében közelebb segítsük a ránk bízottakat hitünk „Forrásához.”  Ennek megvalósítása érdekében az első osztályos szülői értekezleteken meghívást kaptak a családok, hogy egy délutánt együtt töltsünk a közösségi házban játékkal, beszélgetéssel és szentmisében hálaadással fejezzük be a közös időt. Azért, hogy e mondat életté váljon, bevésődjön elkészült az iskolánk hitéleti faliújságja is, melyen minden imára kulcsolt kéz egy-egy osztályt jelképez a rajzzal is megjelenített mottó körül. Minden osztályban igyekeztünk a gyerekek vizuális ismeretszerzésére támaszkodva „képes” módon is megjeleníteni ezt a gondolatot. Reméljük sikerül életre váltani és meríteni a forrásból!

 Szeptemberben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsúi szentmisében köszöntöttük. Településünk temető kápolnájának titulusa ez az ünnep.

 Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre emlékezünk: Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet a hagyomány szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.

Szent Gellért emléknapján már hagyomány, hogy Gábor atya az iskolánkban dolgozó valamennyi munkatársért ajánl fel szentmisét. Ez a közös ünnep szeptember 23-án volt, mely agapéval és egy vidám hangulatú orgonahangversennyel vált teljessé. Az iskolában dolgozók is egyfajta családot alkotnak, így az idei év mottóját ezzel az ünneppel is igyekeztünk élővé tenni, meríteni az életadó Forrásból.

„Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”