2021/2022.

Májusi hírek

Május van. Krisztus népe pedig Szűz Máriának ajánlja a legszebb hónap alkonyát. Kérjük Őt, hogy segítsen bennünket. Segítsen, hogy mindig a mennyei Atya akarata szerint alakítsuk életünket, segítsen, hogy valóban megtegyük mindazt, amit Jézus mond nekünk, segítsen bennünket, hogy a Szentlélek elárasszon kegyelmével és Isten országának megjelenítői legyünk ebben a világban. A májusi litániák hagyománya még él az idősebb nemzedékben, a nagymamák imái kísérték iskolába járó unokáik lépteit a hónap minden estéjén a templomban. „Szűz Máriát nem csak azért választotta ki Isten, hogy Jézus anyja legyen, hanem azért, hogy a mienk is” /Boldog Brenner János/ Május első vasárnapján az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték a gyerekek a templomban. Megható gondolatok, szép énekek mellett még ajándékkal is kedveskedtek a gyerekek. Akiknek az édesanyja már az Úrnál van, gyertyát gyújtott emlékére. Ebben a hónapban iskolánk negyedik osztályos diákjait ünnepeltük templomunkban, akik először találkozhattak az Oltáriszentségben Krisztussal. Szívükbe fogadhatták azt, aki „soha, soha nem hagy el”! A gyermekek felkészítését Sándorné Éva néni hitoktató sok-sok éves tapasztalattal lelkesen végezte. Az ünnepi díszbe öltözött templomba, fehér ruhába bevonuló gyerekek reménnyel töltötték el mindannyiunk szívét. Imáikkal, énekeikkel erősítették hitünket. Hálát adunk Uram ezekeért a gyermekekért és szüleikért, hogy szíveikben az irántad való szeretet vágyat gyújtottad! “Úr jézus, Úr Jézus, figyelj most reám, kis szívem, hű szívem szeret igazán. Szívemet egészen Neked adom, szeress Te is engemet nagyon, nagyon. Úr Jézus, Úr Jézus, most haza megyek, áldj meg és segíts, hogy otthon jó legyek. Neked itt egyedül rossz lesz nagyon, azért a kis szívemet Nálad hagyom.”

Áprilisi hírek

Ezt a hónapot az egyházi év legnagyobb ünnepének, Húsvétnak lelki felkészülése és megünneplése töltötte ki. A böjti időben lélekben igyekeztünk közelebb kerülni, befogadni Krisztus értünk vállalt áldozatát, majd ünnepeltük Megváltónk feltámadását. A nagyböjti „jó gyakorlatokat „ folytattuk és lelki napokra készültünk az alsó és felső tagozatokon is, melyeket közös munkával sikerült megvalósítani. Nagyhéten igyekeztünk mindannyian közelebb kerülni húsvét titkához. Hétfőn, kedden, szerdán a lelki napok adtak erre lehetőséget, míg nagypénteken a tanárok keresztútját végeztük a temetői stációkat járva. Az első három évfolyamnak más-más napon a többi osztálynak egy közös napon volt a lelki töltekezés. „Tedd a jót és nem marad időd a rosszra!” – gondolat jegyében a szentmise után padlóképes foglalkozások, kézműves tevékenységek eszközeivel igyekeztünk a gyerekek szívét, lelkét megszólítani, az ünnepre hangolni. Az elkészült kézműves alkotásokat ajándékul a városunkban elszállásolt menekült családoknak és a Záhonyban önkéntes szolgálatot végzőknek juttattuk el. A felső tagozatosok „zarándok” kereszt utat jártak be Jászfényszarun. Felkerestek néhány kőkeresztet, ahol új ismeretekkel gazdagodhattak, alkalmazhatták eddigi ismereteiket és szívükben is közelebb kerülhettek húsvét ünnepéhez. Mindehhez a szép napos időt ajándékba kaptuk az Úrtól. Hálát adunk a sok kegyelemért, melyben részünk lehetett! Örömmel énekeljük az ünnep utáni időben: „Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámadt!”

Márciusi hírek

Véget ért a tél, s már a tavasz is önmagában, új lendületet adott a feladatainkhoz. A nagyböjt a befelé fordulás, az önvizsgálat ideje. Az elmúlt évek jó gyakorlataként, idén is úgy próbálunk ebben mindenkinek segíteni, hogy a nagyböjti idő reggelei, lelki percekkel indulnak. Ezekben mindig elhangzik valamilyen szíveinket megszólító történet, a cselekvő szeretet egy-egy lehetőségére figyelmeztető gondolat. Minden pénteken 5 órától közös keresztúton vehetünk részt, melyet iskolánk felsős diákjai vezetnek hitoktatójuk segítségével. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy ne csak hitbéli ismereteik gazdagodjanak, hanem szíveiket is Jézus szeretete felé irányítsa. Minden csütörtökön szentségimádásra hív templomunk. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a gyerekek tanáraikkal együtt szorgoskodtak városunkban. Mindenki serénykedett. Voltak akik virágot ültettek, kertet rendeztek, söprögettek, szemetet szedtek. Mindenkinek jutott feladat és a munka végén együtt örültünk a Szépnek, a Jónak a Szentnek, hiszen az együtt végzett munkában és „eredményében” megtapasztalhattuk valamennyit. Együtt készülünk a nagyböjti lelki napra, melyben mindenki kreatív ötleteire és segítő munkájára számítunk és kérjük a Szentlélek teremtő erejét, áldását terveinkre. A nagyhét első három napján lesznek ezek az alkalmak, alsó tagozaton évfolyamonként más-más napra, a felsősöknek egy közös napra tervezzük. „Teremts bennem tiszta szívet Uram, az erős lelket újítsd meg bennem!”

Februári hírek

Az elmúlt hónap is bővelkedett feladatokban, eseményekben. Iskolánk jótékonysági bálját, a Liliom bált, február elején rendeztük meg. Az elmúlt évben sajnos nem volt lehetőség erre, de az idén újra találkozhattak mindazok, akik jelenlétükkel is kifejezhették, fontos számukra az intézményünk és ilyen módon jótékonykodtak iskolánk és az itt tanuló diákok javára. Kiss Gábor atya köszöntőjében Szent Margit állhatatosságára hívta fel figyelmünket. Öröm volt újra együtt énekelni, bízni Isten gondviselő szeretetében! Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére az alsós kisdiákokkal más-más módon készültünk. Eljátszottuk a történetet, színeztünk, gyertyát készítettünk. A járványhelyzet kedvező alakulása eredményeként, az alsó tagozatosak évfolyammiséje után, a gyerekekkel és szülőkkel együtt, jót játszottunk a Szent Erzsébet közösségi házban. A hónap utolsó napján a háború szomorú aktualitása arra az elhatározásra indította iskolánkat, hogy adománygyűjtést szervezzen. A menekülők számára, illetve a testvértelepülésünk, a gátiak számára csütörtökig gyűjtjük az iskolánkba az adományokat, melyeket még ezen a héten szeretnénk a rászorulók számára eljuttatni. „Imádkozzunk együtt a békéért, és segítsük közösen a háborúban nehéz helyzetbe került családokért!” „Krisztus szeretete sürget minket!”

Januári hírek

Az új esztendő kezdetén, az ünnep örömével, ajándékaival feltöltődve, régi-új feladatokkal indultunk a félév záró hónapjának. Iskolánkat vízkereszt napján, meglátogatta és megáldotta Gábor atya. A gyerekekkel együtt nagyon vártuk és örültünk az Atya látogatásának. Az elmúlt évben csak kevesek vehettek részt ezen a szertartáson, most azonban mindenki együtt ünnepelhetett. Énekszóval, lelkesen követték a kisiskolások a termeket megszentelő Atyát és izgatottan számoltak be a látogatás után, hogy „ a szenteltvíz őket is érte.” Január különösen kedves hónap intézményünk számára, mert iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak az emléknapját ünnepeljük. A gyerekek az elmúlt évhez hasonlóan, egész héten ismerkedhetnek, tanulhatnak Istennek adott életéről, engedelmességről, kitartásról, segítőkészségről, békességszerzésről. Ezek pedig mind – mind olyan erények, melyek birtokában a körülöttünk élők számára közvetíthetjük a szeretetet. Januárban újra indultak az évfolyam misék és reméljük, hamarosan kibővíthetjük beszélgetéssel, játékkal, agapéval is! Ezzel a reménnyel készülünk iskolánk jótékonysági báljára is, melyet Szent Margit tiszteletére rendezünk.

Novemberi hírek

A november, tanévünk eddigi legtöbb eseményt tartalmazó hónapja volt. Az első héten az „Én rózsafüzérem” pályázatra beérkezett munkákból kiállítást rendeztünk és jelképes ajándékokkal jutalmaztuk a gyerekeket. Szent Márton és Szent Erzsébet életpéldája sok éve már iránytűként mutat utat diákjaink számára a szolgáló szeretetre. Az idén is tematikus nap és hét keretében idéztük fel alakjukat, életszentségüket. A diákok ismereteikről, munkájukról a faliújságon tájékoztatták társaikat. Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan ebben az évben is csatlakoztunk jótékonysági eseményhez. Idén a ”Legyél te is MosolyManó” program keretében gyűlnek az ajándékok. Örömmel tapasztaljuk a sok-sok jószándékot, a szeretetre nyitott szíveket. Ez az esemény az advent második hetéig tart majd. Mindez történik úgy, hogy a járványhelyzet sok osztályt online oktatásra kényszerített eddig is. De, ha van bennünk szándék a jóra, megkapjuk a megvalósításhoz a kegyelmet is! Hálát adunk ezért! Hálánk azért is szól, mert a Jézus Szíve Nővérek Társasága /Kriszta nővér, Adrienn nővér, Guadalupe nővér/ ebben a hónapban négy alkalommal látogattak el iskolánkba lelki napot tartani. Rendhagyó módon, évfolyamokra bontva, – remélve azt, hogy így jobban megszólíthatóak a gyermekek – vezettek beszélgetéseket, kézműveskedtek, énekeltek, tettek tanúságot hivatásukról, Istenhez tartozásukról. Minden alkalommal szentmisében adtunk hálát a kapott ajándékokért. November utolsó hetében az adventi koszorúkat a gyerekek osztályonként külön – külön készítették el, így alkalmazkodva az adott körülményekhez. Mi felnőttek is összegyűltünk, és ajándékként ki-ki elkészíthette osztályába és otthonába a készület jelképét. Szombaton a szentmise után felgyúlladt az első gyertyaláng városunk adventi koszorúján, ahol – hagyományosan a felső tagozatos gyerekek – rövid irodalmi összeállítással tették még meghittebbé a várakozást. A didergőket meleg tea is várta, így testet, lelket melengetett az este. Az egyházmegye Betlehem készítő pályázatára is folyamatosan érkeznek munkák. Úton vagyunk mindannyian, várjuk a Megváltó születésnapját. Szeretnénk jobbak lenni, szeretnénk, ha a SZERETET a mi szívünkbe is szállást venne! „V “Jézus kérlek, segíts nekem, hogy megnyissam a szívemet a Te szeretetedre. /Add, hogy meglássalak ma embertársaimban. /Segíts, hogy jobban szeresselek Téged!” Amen

Októberi hírek

Október a rózsafüzér, a Szűzanya hónapja. Elsején, az idősek napján a 8. osztályosok meglátogatták városunk időseit, akiknek iskolánk diákjai tanári irányítással pogácsát sütöttek és irodalmi összeállítással kedveskedtek. Szent Ferenc emléknapján a teremtett világ ajándékaira figyeltünk. A gyerekek kedves állataikat mutathatták be, játékos vetélkedőn vehettek részt, falevelekből, termésekből készítették el alkotásaikat. Az őrangyalainkról sem feledkeztünk meg! Milyen kegyelem, hogy Ők folyton a nyomunkban vannak! Minden alsós kisdiák hazavitte őrangyala „fényképét”, megköszöntük segítségét és azóta minden órán figyelünk, mit súg nekünk! /Ez sokat segít a csend megteremtésében!/ Kezdetét vették az évfolyammisék. Vasárnapról vasárnapra, más-más osztályokat hív és vár Gábor atya a szentmisére. Intézményünk is bekapcsolódott az ” Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” rendezvénybe, melynek során a felső tagozatosak elő rózsafüzért alkotva, az udvaron közösen imádkoztak. Az alsó tagozaton a 3. évfolyam diákjaival közösen vittük az Úr elé hálánkat és kéréseinket a Szűzanya közbenjárását kérve. E hónapban volt egy hálaimák ládánk is, melybe mindenki beletehette saját imaszándékát és a többi osztállyal is egy-egy órán elimádkoztunk egy tized rózsafüzért. Az alsó tagozatos gyerekek számára az „Én rózsafüzérem” címmel rózsafüzér készítő pályázatot hirdettünk. A beérkező pályaművekből kiállítást tervezünk a Szent Erzsébet házban a következő hónapban. Templomunk titulusa: Mindenszentek. „A szentek nem mások, mint a történelemben továbbélő Krisztus megjelenítői.” /Bábel Balázs/ Mi is erre kaptunk meghívást Teremtőnktől! A segítséget is Tőle kérjük! Ezzel a szép ünneppel zártuk az októbert és kezdjük november hónapját. Ó, Uram! Múltamat irgalmadra, jelenemet szeretetedre, jövőmet gondviselésedre bízom.” /Pio atya/

Szeptemberi hírek

2021. szeptember 1-én mindannyiunk örömére a régi hagyományok szerint kezdődött az új tanév. Végre együtt voltunk a tanévnyitó szentmisén, hálát adtunk a nyár örömeiért és az Úr áldását kértük az előttünk álló feladatokhoz! Az első hónap sok eseményt hozott: NEK, elsőáldozás, Szent Gellért nap. Számtalan impulzus, lelki élmény, feladat. A kongresszus eseményei közül a szombati családi napon vettünk részt közösen munkatársaimmal. Bőven áradt a kegyelem! Öröm volt látni a sok fiatal gyermekes családot, megtapasztalni azt, hogy mennyire színes az egyházunk, /találkozni a közösségem tagjaival a vinculumos sátorban/! A szentmise és a fáklyás körmenet olyan lelki élménnyel gazdagítottak bennünket, melynek ajándékaiból egész évben táplálkozhatunk. Vasárnap néhányan közülünk újra felkerekedtünk és a Ferenc pápa által bemutatott szentmisében együtt ünnepelhettünk. az idei tanév mottójához is bőven kaptunk lelki útravalót. Jussunk el Jézus csodálatából követéséig, ahogyan az Péter életében megvalósult. A kongresszust követő vasárnapon több mint 40 kisdiák először találkozott Jézussal az oltáriszentségben. Gyönyörű ünnepünk volt! Az ünnep az elsőáldozó gyermekek szívében a csodálatot ébresztette fel Jézus iránt, és közös munkálkodásunk a kegyelemmel, reméljük elvezet mindannyiunkat Jézus követéséig. Szeptember 24-én Szent Gellért ünnepén, Gábor atya iskolánk pedagógusaiért ajánlotta fel a szentmisét. Ezután a Szent Erzsébet közösségi házban agapéval egybekötött beszélgetéssel zártuk az ünnepet. A következő vasárnappal elkezdődtek az évfolyammisék is. Elsőként a 8. osztályos diákokat és osztályfőnökeiket várta különös figyelemmel Gábor atya. Terveink között szerepel, hogy a gyerekeket és szüleiket ezen alkalmakkor agapéra, játékra, kötetlen együttlétre hívjuk. Ezzel is szeretnénk „kézzelfoghatóbbá” tenni, mire kaptunk meghívást Jézustól. Köszönjük az első hónap ajándékait, igyekszünk erőt meríteni belőle a következő kihívásokhoz! „Krisztus kenyér, s bor színében, Úr s király a föld felett, Forrassz eggyé békességben, minden népet, s nemzetet!”