2023/2024.

Április

“Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámadt!”

Legszebb keresztény ünnepünkkel kezdődött ez a hónap. Jézus feltamádásának örömünnepét ültük. A szünet után megérkeztek a hittanverseny 2. helyezettjeinek jutalmai is. Boldogan vették át a gyerekek okleveleiket és az ajándékaikat. Ebben a hónapban a Bethesda Gyermekkórháztól is kedves meglepetés érkezett. Oklevéllel köszönték meg a gyermekek által készített ajándékokat és játékokat. Húsvét után egy új kihívással próbálkoztunk. Placid atya sok évtizeddel ezelőtt úgy próbált meg segíteni társainak a munkatábor szörnyűségeit túlélni, hogy öröm olimpiát indított. Az ő példája nyomán, mi is próbálkozunk ezzel. Keressük az örömöket a mindennapjainkban. Minden ami természetesnek tűnik Isten szerető ajándéka. Ezzel szeretnénk a gyermekek figyelmét a hálára irányítani.

ÖRÖM-OLIMPIA PÜNKÖSDIG.
Ez programunk címe. A faliújságra bárki kiteheti amiért hálás, aminek örül. A sok kedves, értékes gondolat segít észre venni a kincseket, megtalálni és meglátni a jót.
„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan.”
Nyitogatjuk szívünk kapuját és igyekszünk minden nap kicsit jobbá lenni, mint az előző napon voltunk. Ez nem mindig sikerül, de minden órán erősítjük magunkat az igazsággal:, hogy Isten szemével akarjuk látni magunkat, aki végtelenül, rajongva szeret.
„A Szeretet mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a Szeretet mindenkié.”

Március

„Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen feltámadt!”
Március még a nagyböjti idővel kezdődött, de a feltámadás örömünnepével záródott. Iskolánk részt vett a Karitász által meghirdetett nagyböjti élelmiszergyűjtésben. A lelki percek a cselekvő szeretet egy-egy szívünket megszólító történetével segítettek a lelki megújulásban. Péntekenként mindig más felsős évfolyam, hitoktatójuk segítségével vezette a keresztutat, melyhez bárki csatlakozhatott. Együtt készültünk a nagyböjti lelki órákra, melyhez mindenki hozzátette kreatív ötleteit és segítő munkáját. A Szentlélek teremtő erejét, áldását kértük terveinkre. A nagyhét első két napján lelkigyakorlaton vehettünk részt a templomban, melyet Gábor atya vezetett. Beszélt önmagunk kiüresítéséről, helyet teremtve ezzel Istennek, és a hit, remény, szeretet hármas egységéről. Nagyszerdán iskolánkban közösen készültünk Húsvét ünnepére. A lelki megújulásunkat szentmisével kezdtük, utána minden osztály osztályfőnöke vezetésével igyekezett valamilyen módon kapcsolódni a misztériumhoz. A felső tagozatosak a Nagyhét eseményeiről készítettek plakátokat. A kisiskolások Max Lucado: Értékes vagy c. történetét nézhették meg, melyben interaktív módon vehettek részt. A történet után minden kisdiák ajándékba készített egy-egy kedves színezőt a Betesda Gyermekkórház gyógyulásra váró betegei számára. Többen hoztak kisebb játékokat is, melyeket a képekkel együtt elviszünk a gyerekeknek. A Szent Három Napból Nagycsütörtök és Nagypéntek liturgiájára Jászfényszarun gyűlt össze a hívő közösség a három településről. Nagypénteken már hagyomány, hogy iskolánk pedagógusaival közösen végezzük a keresztutat. Így volt ez most is. Együtt imádkozva, énekelve jártuk Jézus értünk vállalt szenvedésének útját. A húsvéti készületet erősítette, hogy az idén közösen takarítottuk és díszítettük templomunkat legnagyobb ünnepünkre. Húsvét vigíliáját Pusztamonostor és Jászfényszaru hívő közösségei együtt ünnepelték. A szentmise végén körmenetben hirdettük Krisztus feltámadásának örömét. „Krisztus valóban föltámadott, legyőzte a halált!”

Február

A hónap első szombatján került megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja, melyet Szent Margit tiszteletére rendeztünk. Évről évre örömteli esemény a Liliom bál, mely az idén is kiemelkedő rendezvénye volt intézményünknek. Gyertyaszentelő Boldogasszony napját kézműves foglalkozásokon, dramatikus feldolgozáson ünnepeltünk. A Házasság hete országos programsorozatba Egyházközösségünk is bekapcsolódott. Szentmisében áldotta meg plébánosunk a házaspárokat, kiállítás nyílt régen volt esküvőkről.

A hónap első felében megérkeztek a HEBE országos levelező hittanverseny eredményei is. A 3. a osztály versenyzői 2. helyezést értek el, amelyre mindannyian nagyon büszkék vagyunk! A gyerekek nagyon várják az okleveleket és ajándékcsomagot, melyeket hamarosan postázni fognak. Ez volt az első csapatversenyük, ügyesen összedolgoztak, segítették egymást a feladatok megoldásában!

Nagyböjt, az újrakezdés lehetősége, egy újabb ajándék, mely elszakít a szürke egyformaságtól, és a magasba lendít, ha én is akarom. Tegyünk egy újabb lépést egymás felé! Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt, újra itt a kegyelmi idő. Az idei tanévben először valamennyi diák számára szentmisével és hamvazkodással kezdődött az elcsendesedés ideje. Ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy szívünk templomában elvégezzük a nagytakarítást. Szeretnénk, ha Jézus, aki szeretetből életét adta értünk, jól érezné magát nálunk! Edzünk a jóra! Imával, jócselekedetekkel, lemondásokkal tesszük szívünket meleg otthonná. Péntekenként mindig más-más évfolyammal végezzük a keresztutat. A felső tagozatosok minden reggel lelki útravalót kapnak, melyben imával, történetekkel segítenek mindenki számára közelebb hozni a szeretet titkát. Munkatársainkkal is keressük a kapcsolatot a lelki fejlődésben, útkeresésben. A nagyböjti időben közös beszélgetésen vettünk részt, ahol mindenki elmondhatta gondolatait hitéről, küzdelmeiről, örömeiről. Minden szerdán este dicsőítő imaórában adunk hálát Istennek mindenért.

Pilinszky János: Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.
Jézusunk! Köszönjük végtelen szeretetedet, szeretnénk szeretetedben megújulni!
Kérünk fogadd szándékunkat a változásra, szeretnénk új emberré válni általad!
Ámen.

Január

Az új esztendő kezdetén, az ünnep örömével, ajándékaival feltöltődve, régi-új feladatokkal indultunk a félév záró hónapjának. Iskolánkat az első napokban meglátogatta és megáldotta Gábor atya. A gyerekekkel együtt nagyon vártuk és örültünk látogatásának. Sokan emlékeztek az elmúlt évi házszentelés szertartására. Együtt ünnepeltünk. Énekszóval, lelkesen követték a kisiskolások a termeket megszentelő Atyát. A „nagyok” az aulában gyűltek össze ezen az ünnepen. Január különösen kedves hónap intézményünk számára, mert iskolánk védőszentjének, Szent Margitnak az emléknapját ünnepeljük. A gyerekek az elmúlt évhez hasonlóan, projekthét keretében egész héten ismerkedhettek, tanulhattak Istennek adott életéről, engedelmességéről, kitartásáról, segítőkészségéről, békességszerzéséről. Ezek mind – mind olyan erények, melyek birtokában a körülöttünk élők számára közvetíthetjük a szeretetet. Különösen is kiemeltük az ország békéjéért vállalt áldozatait, felajánlásait. A napjainkban folyó háborúk megfékezéséért, bölcsességért, kértük Szent Margit közbenjárását.

HIMNUSZ SZENT MARGITRÓL

Ma új örömben egyesül az Egyház szentelt éneke az éggel, amely dicséretül buzgón, ujjongva zeng vele.
Égi születés e napon új, boldog ünnepet hozott, mint a tündöklő liliom, a királyi lány úgy ragyog.
Margit, mikor még kisleány, múlandó vágyakat kerül, s már gyermekként, igen korán fénylő életért lelkesül.
Megvetve magas palotát szigorú kolostorba tér. S akit királyi pompa várt, mint a koldusok, oly szegény.
Add meg nekünk is, Istenünk, kikért szűz Margit esdekel, hogy mi is boldogok legyünk, fénylő egekbe jutva el.
Amen.

December

Az év utolsó hónapját az advent, az örömteli várakozás élménye járta át. Városunk adventi
koszorúján iskolánk diákjainak közreműködésével gyúlladtak meg a gyertyák.
Intézményünk két épületében, a gyerekek életkorához alkalmazkodva készítettük a lelkünket
Jézus születésnapjára. A nagyiskolában minden reggel tanárok és diákok közreműködésével
napindító gondolatok hangzottak el. A kisiskolában az adventi idő hétfőin, az első órában
mindannyian összegyűltünk a színházteremben, ahol közös imával és énekléssel gyújtottuk
meg a gyertyákat, majd hétről hétre új történetet játszottunk el a gyerekeknek. Minden nap
igyekeztünk Keresztelő Szent János felhívására válaszolni. Akinek sikerült valakihez
szeretettel fordulni, szívet ragasztott a betlehemi jászolhoz vezető útra. A lelkinap
szentmiséjén ez volt a gyerekek felajánlása.
Szent Miklós püspökről közösen emlékeztünk a templomban. Követe meglátogatta és
megajándékozta a gyerekeket, akik boldogan és izgatottan várták érkezését.
Az ötödik évfolyam diákjai tanáraik segítségével szorgalmasan készültek a pásztorjátékra,
melyet az éjféli ünnepi szentmise előtt mutattak be a gyerekek.
Az ünnep előtti utolsó tanítási napon lelkinap volt iskolánkban. A reggeli szentmise után
minden osztály felrakta a már korábban elkészített díszeket a karácsonyfákra. Majd a felsősök
meglátogatták az időseket. Ajándékuk a pásztorjáték és a gyerekek által készített kézműves
angyalkák voltak. A nyugdíjas pedagógusokat is felkeresték a diákok. Nekik is az ünnepi
gondolatok mellé, a kisiskolások ajándékát adták át. Az alsó tagozatosok a Pánov apó
karácsonya című történeten át kerülhettek közelebb Jézus születésnapjának megünnepléséhez.
Mint a korábbi hetekben, most is a pedagógusokkal közösen tettük élővé a történetet.
Mindannyian átélhettük az ajándékozás és a közös alkotás élményét. Ezen a délutánon az
ünnepi ebéd után, az iskolánkban dolgozó munkatársaknak Igazgatónőnk kézműves
foglalkozást szervezett, ahol sütemények és karácsonyi asztali díszek készültek.
Sok szép betlehem készült a szülők segítségével, melyeket mindenki megcsodálhatott. A
legszebbeket pedig eljuttattuk Egerbe.
A Legyél te is MosolyManó című programba az idén újra bekapcsolódott iskolánk és a diákok
szüleikkel 69 csomagot készítettek, melyek a Máltai Szeretet Szolgálat segítségével jutottak el
oda, ahol örömet szerezhettek.
Az ötödik évfolyam diákjai tanáraik segítségével szorgalmasan készültek a pásztorjátékra,
melyet az éjféli ünnepi szentmise előtt nézhetett meg mindenki, aki Jézus születésnapját
ünnepelte karácsonykor.

„Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a
többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük
önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az
ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi
gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró

küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni
annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert saját képére
teremtette.”
– írja Wass Albert egyik írásában.  
„Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a
többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük
önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak ünnepelni. Az
ünnep önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi
gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró
küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni
annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy Isten az embert saját képére
teremtette.”
– írja Wass Albert egyik írásában.
Gábor atya is segítette ünnepi készületünket. Hajnali miséken, lelkigyakorlaton
vehettünk részt, szentgyónással öltöztethettük ünneplőbe szívünket.
Aki elküldte Őt, egyetlen szót adott nekünk ajándékul karácsonyra: a szeretetet.
Reméljük, hogy a Karácsony minden családban Jézus szeretetével megáldott ünnep lett!
„A kis Jézus megszületett örvendjünk!”

November

Az ősz utolsó hónapjában ünnepelt szentek sok lehetőséget adtak arra, hogy életszentségük
példáján át gazdagodjunk hitünk ismeretében és gyakoroljuk a tevékeny szeretetet. Szent
Márton és Szent Erzsébet emléknapjához kapcsolódóan, az idén is igyekeztünk közel hozni a
gyerekekhez a: ”Jót tenni jó!”- gondolatát. A kisiskolások padlóképes foglalkozásokon
ismerkedtek, ill. elevenítették fel ismereteiket a szentek életéről, remélve, hogy
eszményképpé válhatnak számukra.

Szent Erzsébetre „Szerezz örömet!” címmel, projektmunka keretében az idősek otthonában
élők és az őket szolgálók számára karácsonyi ajándékot készítettek az alsósok. Az idén újra
bekapcsolódtunk a MosolyManó programba, melynek keretében napról napra több ajándék
doboz érkezik iskolánkba
Ebben a hónapban ismét a Hebe Kft által kiírt országos, egyfordulós, levelezős
hittanversenyre neveztünk be egy 3. osztályos csapattal. Ebben az évben is a bibliai
ismeretek bővítését tűzték ki célul a verseny szervezők. Az elmúlt év tapasztalataira építve
kezdtük meg a feladatok közös kidolgozását.
Hitoktatóink Egerben kateketikai konferencián vehettek részt, ahol számos hasznos és
értékes előadást hallgathattak meg, megoszthatták tapasztalataikat egymással.
Iskolánkban többféle módon igyekszünk megújítani közösségünket, megszólítani
munkatársainkat. Vannak akik a közös éneklés öröméért találkoznak hétről hétre. Mások
dicsőítő imaórára gyűlnek össze. Gábor atya folytatja a felnőtt katekézist és a biblia órákat.
Az egyházi esztendő végét, Krisztus Király ünnepét megújulási énekekkel köszöntöttük.
Az adventi idő előkészületei is kezdetüket vették, melyek örömmel, békességgel
ajándékoznak meg.

Király vagy, (király vagy)
Király vagy, (király vagy)
Jézus Király
Most felemeljük a szívünket,
Most felemeljük kezeinket,
Trónod elé járulunk, imádva légy!

Október

Októberben sokféle módon ajándékozott meg bennünket Isten. Gyönyörű, szinte nyári időnek örülhettünk. Ebben a hónapban a megdicsőült Egyház tagjai közül a kicsikkel Szent Ferencet és a Szűz Anyát köszöntöttük. A felső tagozatosak hétfőnként a lelki percekben a hónap más szentjeiről is hallgathattak példaadó történeteket. Szent Ferenc Istenhez ragaszkodását, szelídségét – mivel különleges kapcsolata volt a teremtett világgal, köztük az állatokkal, – közel lehetett hozni a kisiskolás gyerekekhez. Beszélgettünk arról, kik a szentek, mi a közös bennük és hogy mi is erre kaptunk meghívást. Kézműveskedtünk, közben közösen gondolkodtunk arról, mit és hogyan tehetünk a környezetünkért, a teremtett világért. Október a rózsafüzér, a Szűz Anya hónapja volt. Az immár hagyománnyá vált, „1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért” eseménybe iskolánk az idén is bekapcsolódott. Az áhitatot kicsiknél és nagyoknál beszélgetés és kézműveskedés előzte meg. A templomban nemcsak a békéért imádkoztunk közösen, hanem arra is lehetőség volt, hogy felnőttek és gyerekek saját imaszándékaikat is odavigyék égi Édesanyánk közvetítésével az Úr elé. A közös imádságot követően Gábor atya gondolatait is meghallgattuk. Az első évfolyam diákjai ebben a hónapban találkoztak Gábor atyával és segítségével ismerkedtek templomunkkal. Sok érdekes és „titkos” helyekre tekinthettek be a kisiskolások. Láthatták a miseruhákat, a „kincses ládát”, a nyitott tabernákulumot. Az évfolyammiséken, – melyek szeptembertől újra kezdődtek – már az alsós gyerekekkel és szüleikkel találkozhat az atya, aki bibliaórára, felnőtt katekézisre vár mindenkit. Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleivel is találkozott Gábor atya, ahol buzdította a megjelenteket, hogy gyermekükkel együtt járjanak szentmisére, hogy újra megtanuljunk hálát adni mindenért. A hónap utolsó foglalkozásain már a Mindenszentek ünnepére készültünk. Mécseseket készítettünk, beszélgettünk az elhunytakról, a temető látogatásról, imádkoztunk. Templomunk titulusa Mindenszentek, így november egyházközségünk búcsújával kezdődik. „A mi hazánk a mennyben van. /Fil. 3,20/ Hála neked Uram, hogy mi is meghívást kaptunk! Köszönjük, hogy vezetsz minket a szeretet ösvényén, tanítasz a szeretet nyelvére és segítőink, a szentek, közbenjárnak értünk! Amen. „Terád vár egy szép ország…”

Szeptember

Drága Atyám!  Kérünk Téged, áraszd ránk Lelkedet, hogy Benned új erőt nyerjünk és készen álljunk az elkövetkező tanévre. Add, hogy kézzelfoghatóan érezzük és lássuk a Te gondviselésed! Emlékeztess minket arra, hogy munkánk nem hiábavaló, hiszen a jövő nemzedékét látjuk el azzal a tudással és eszközökkel, amelyre a későbbiekben szükségük lesz. Újítsd meg szenvedélyemet bölcsességed megosztására! Adj türelmet a diákokhoz, segíts, hogy tudjak higgadt és jószándékú maradni akkor is, amikor joggal lehetnék dühös! Táplálj bennem együttérzést azok iránt, akiket rám bíztál! Türelmet kérek Tőled a szülők és a kollégák, és saját magam felé is – a tanév rutinjába való visszailleszkedéshez, a különböző szerepek megfelelő betöltéséhez, az elintézendő dolgokhoz. Áldj meg engem, és emlékeztess arra, hogy Te minden nap minden lépésénél velem vagy. Ámen.

Már az új tanév első hónapja is bővelkedett programokban.

Szeptember elsején a Veni Sancte szentmisével kezdetét vette a 2023/24-es tanév. Az idei év mottója ” Krisztus a jövőnk!” Azért, hogy jelmondatunk életté váljon, elkészült az iskolánk hitéleti faliújságja is, melyen minden kisdiák Jézus felé tart a szeretet ösvényén. Minden osztályban igyekeztünk a gyerekek kézügyességére támaszkodva, képi módon is megjeleníteni ezt a gondolatot.

Iskolánkban a nagyobbak számára már hagyománnyá váltak a hétfő reggeli lelki percek, melyek segítséget szeretnének adni ahhoz, hogy a kisebbek minden reggel jöhetnek közös imára, ahol hálát adunk és segítséget kérünk az előttünk álló naphoz. Kezdetét vették az évfolyammisék is. Gábor atya minden osztállyal találkozik majd a tanév során a templomban. Az év minden hónapjában egyszer karizmatikus énekekkel és hangszerekkel szolgálunk a szentmisén, melybe felnőttek és gyerekek is bekapcsolódnak.

A munka kezdetét vette, de néhány diák, kísérő tanáraikkal Sarudon és környékén – az egyházmegye támogatásával – hittanos táborban járt. Tartalmas programokról számoltak be a haza térők.

 A hónap elején Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét búcsúi szentmisében köszöntöttük. Településünk temető kápolnájának titulusa ez az ünnep. Az ünnep hetében iskolánk valamennyi diákja részt vett évfolyam vagy osztály szinten egy élő kereszt kialakításában, melyhez kapcsolódóan a felső tagozatosok egy feladatsort is megoldhattak.

 Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre emlékezünk: Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet a hagyomány szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.

Szent Gellért a pedagógusok védőszentje. Emléknapján szintén hagyomány, hogy Gábor atya az iskolánkban dolgozó valamennyi munkatársért ajánl fel szentmisét. Ez a közös ünnep szeptember 22-én volt, mely Lóczi Tamás atya előadásával kezdődött /Hogyan érezzük jól magunkat a bőrünkben? címmel/ melyben mindannyian megtaláltuk a nekünk szóló gondolatokat. A közös délután agapéval és egy orgonahangversennyel vált teljessé.

 „Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.”