Igazgatói köszöntő

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntöm a Jászfényszarui IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján. Honlapunkon megismerkedhet az iskola dokumentumaival, a tanév rendjével. Tájékozódhat az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról, az elért eredményekről, a tanórai és a tanórán kívüli programokról. Beszámolunk a tanév során szervezett ünnepekről, eseményekről.

Az általános iskolai nevelés és oktatás feladatellátási helyei: „Kisiskola” 1-3. osztályos tanulók és „Nagyiskola” 4-8. osztályos tanulók ellátása. A művészeti képzés további telephelyeken működik. Arra törekszünk, hogy nyitott, gyermekközpontú iskolában kreatív, jó beszélőkészséggel rendelkező, önálló életre képes, toleráns, megújulásra és önfejlesztésre kész embereket neveljünk. Célunk, hogy tanulóink legyenek kritikusak, legyen bennük igény a folyamatos tanulásra, valamint az egészséges és környezetbarát életmód iránt. Nevelésünk négy alapelve: az igaz, a szent, a szép és a jó. Vállaljuk a növendékek keresztény szellemű formálását. Hiszünk a közösség összetartó erejében.

Feladatunk, hogy a diákok a keresztény értékrendre építve műveltté, gazdag személyiséggé, Istent és embertársait szerető, a múlt értékeit tisztelő felelős polgárrá, boldogságra képes emberré váljanak.

A tapasztalt, felkészült pedagógusokkal nagy gondot fordítunk az alapkészségek fejlesztésére, a tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a tanulási nehézségekkel küzdők támogatására. A versenyképességet és esélyteremtést szolgálja iskolánk ideális technikai felszereltsége.

Pedagógiai munkánk alapvető eleme a pedagógus és a szülő közötti egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat, amely a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megértésen alapul.

Köszönöm, hogy érdeklődik intézményünk iránt. Kívánom, hogy webes felületünk is járuljon hozzá kapcsolatunk ápolásához.

Őszinte tisztelettel:

Lovászné Török Magdolna
intézményvezető