Bemutatkozás

Iskolánkról

Jászfényszaru három megye határán, a Zagyva és a Galga folyó torkolatánál fekszik. Régi, középkori katolikus település. Átvészelte a történelem viharait a jász „nyakasság” erejével. A jelen értékválságából kiutat a stabil, katolikus keresztény értékrend megújulásával igyekszünk találni. Önkormányzati és szülői kezdeményezésre 2015. szeptember 1-jétől az általános iskola az Egri Főegyházmegye irányításával IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább. Legfőbb cél a keresztényi értékek elmélyítése, a szeretet és összetartozás légkörének erősítése. A tanórai hitoktatás mellett az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását a vallásos ünnepeken, az évfolyammiséken, a szentmiséken, a lelki napokon való részvétel segíti elő. Egyházközségünk programjaiba aktívan bekapcsolódtunk: Nyitott Templomok Napja, karitatív tevékenységek, betlehemezés, pásztorjáték, pünkösd stb. Minden évben jótékonysági céllal Liliom bált rendezünk az iskola védőszentjének, Szent Margitnak tiszteletére. Az iskola nevelő-oktató munkájának legfőbb segítője a szülők közössége. Bizalmuk tartja fenn az iskolát, melynek érdekében megteremtjük és rendszeressé tesszük az iskola életéről szóló tájékoztatás és a velük való találkozás különféle formáit. Nevelőtestületünk összeszokott, együttműködő, jól képzett, a szakmai munka iránt elkötelezett pedagógusokból áll. A nevelési-oktatási tevékenység három fõ területre tagolódik: általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, gyógypedagógiai nevelés-oktatás. Az iskola a tanulók igényeinek, érdeklődési körének megfelelően szervez: napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, felzárkóztató, tehetséggondozó, középiskolai előkészítő foglalkozást. Természettudományi és humán tantárgyi versenyeredményeink kiemelkedők, megyei szinten élen járunk, így országos megmérettetésen is többször részt veszünk. Iskolánk két Samsung Smart tanteremmel rendelkezik. A diákok a rendelkezésükre álló tablet segítségével interaktívan sajátítják el a tananyagot. A digitális eszközhasználat mellett az élményszerűség, az együttműködésen alapuló tanulási környezet és a motiválás új lehetőségei jelentek meg ezzel oktatásunkban. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk történelmi gyökereink erősítésére, nemzeti és kisebb közösségünk szintjén is. Iskolánk diákjai állandó résztvevői állami és nemzeti ünnepeinknek. Megemlékezünk a magyar történelem nagy eseményeiről és a Jászsághoz kapcsolódó redemptióról. A Diákönkormányzat számtalan programmal színesíti iskolánk életét. A jászfényszarui képzőművészek jeles képviselőinek, a színjátszás 100 éves hagyományának, a Zagyva, Galga menti települések erős hagyományőrző tevékenységének és a szülők igényének köszönhetően 1999 óta működtetünk művészeti iskolát: zene-, tánc-, képző-és ipar-, valamint színművészeti ágon. Csoportjaink a város kulturális életében meghatározó szerepet játszanak. Megyei, országos és nemzetközi versenyeken, fesztiválokon képviselik iskolánkat, figyelemreméltó sikereket érnek el.

Iskolánk feladata:

hogy megtanítsa a gyermeket arra, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse bennük a tudás birtoklásának boldogságát,
hogy feltárja a jól elvégzett munka erőt adó forrását,
hogy megmutassa az alkotás izgalmát,
hogy megtanítsa szeretni azt, amit teszünk,
hogy segítsen a gyermeknek megtalálni, amit szeretne tenni,
hogy megmutassa azt, hogy otthonunk és magyar kultúránk része a nagyvilágnak,
hogy megláttassa azt, hogy a csillagokig vezető út mentén:

a tisztesség, szeretet, a küzdelem,

a kemény akarat, az emberi méltóság,

a hit, a bölcsesség, s az élet szépségének,

tiszteletének fénye ragyog.

/Szent-Györgyi Albert gondolatai nyomán/