Vízkereszt 2021

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Alázattal lépjük át e hajlék küszöbét. Költözzék ide velünk együtt boldogság, isteni áldás, derűs öröm, termékeny szeretet és tartós egészség. Távozzék erről a helyről a gonoszlélek ártalma és viszálykodása. Lakjanak itt a békesség angyalai. Dicsőítsd meg, Urunk, szent nevedet bennünk. Áldd meg, amit teszünk, szenteld meg szolgád látogatását, mert te szent és kegyes vagy, és az is maradsz az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké. Ámen.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.