A fenntarthatóság jegyében

Iskolánkban a digitális oktatás ideje alatt a felső tagozatos tanulóknak pályázatokat hirdettünk meg a reál munkaközösség és a DÖK szervezésében a nevezetes világnapok alkalmából. A Víz, a Föld, a Madarak és Fák Napja, valamint a fenntarthatósági témahét tavaszi választott programja az „ezerarcú erdő”. Mára a hagyományos ünnepek kiegészültek a környezet és természetvédelemnek egy-egy jeles napjával. Jelesek, mert más tartalommal bírnak és más eszközöket, módszereket, „ünneplési módot” igényelnek. Mi az oka ennek? Az ember elfelejtette biológiai gyökereit, tönkre teszi maga körül a világot. Lassan bolygónk az emberi tevékenységek miatt alkalmatlan lesz az életre. Pusztulnak az erdők, a folyók, s velük együtt sok állat- és növényfaj is, a vízkészlet rohamosan fogy, szennyezett a levegő. Közös felelősség a folyamat megállításán fáradozni. Ezekben a napokban különösen fontossá válik a természetvédelem. A nevelés egyik kiemelt feladata, hogy megéreztessük, megérttessük a környezetvédelem fontosságát. Ez a gondolkodásmód azonban nem korlátozódhat a jeles napokra, a szemléletnek át kell szőnie az egész nevelést. Nem mindegy, milyen hatások érik a tanulókat a környezet és természet megismerés kapcsán. A környező világ tevékeny megismerésében a közvetlen tapasztalásra – megfigyelésre – vizsgálódásra – cselekvésre építünk. Legfontosabb törekvésünk a természet szeretetére és tiszteletére nevelni a ránk bízott gyerekeket. Az adott témákban a tanulóknak az online oktatás ideje alatt a tanórákon (földrajz, biológia, természetismeret, természettudomány, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra) feladatokat kellett megoldaniuk. Ezeken kívül pedig lehetőségük volt a hirdetett pályázatokban részt venniük. Ezt tanulóink nagy létszámmal meg is tették. Nagyon sok pályázati munkát kaptunk. A Víz Világnapjára meghirdetett plakátpályázatra a beadott munkákat márciusban értékelték és kihirdették az eredményeket, május 10-én pedig átvehették tanulóink a jutalmakat a DÖK vezetőjétől. Május 10-én a Madarak és Fák Napjáról az iskolarádióban is megemlékeztünk. Egésznap különböző madarak énekhangjában is gyönyörködhettünk, s a nap folyamán a 8. osztályos tanulók fát ültettek az iskolánk udvarában. Ezen a héten adták le diákjaink a többi pályázati munkát a szaktanároknak is. Ezeket begyűjtöttük, s a legjobb munkákat kiállítottuk a nagy iskolában. A díjazásra június 14-én került sor, ahol a legeredményesebb munkákért a DÖK oklevelet és könyvjutalmat adományozott. Tavaszi pályázatok eredményei:

A Föld Világnapjára készült plakátok:

 1. helyezett: Horváth Veronika 7.b
 2. helyezett: megosztva: Bója-Kovács Kincső 7.a és Török Szonja 5.b
 3. helyezett: megosztva: Fekete Tamás 8.a és Tóth Dorottya 5.b

– Különdíjas: Polatschek Dominik 7.a

      – A legérdekesebb technikával készült: Bakó Gergő 5.b

A fenntarthatóság jegyében: Az „ezerarcú” erdő plakátok:

 1. helyezett: Vincze Veronika 8.b
 2. helyezett: Szabó Anna 5.a
 3. Pető Hanna Boglárka 8.b
 4. Különdíjas: Lövey Patrícia 8.b
 5. Különdíjas: a 4.a osztály

Madarak és Fák Napjára készült plakátok:

Digitális kategóriában:

 1. helyezett: Dobák Atina 7.a
 2. helyezett: Johancsik Fanni 8.a
 3. helyezett: Berze Anett Lili 6.c
 4. A leginteraktívabb alkotás: Tanczikó Bence Levente 7.a

Szabadkézi alkotás kategóriában:

 1. helyezett: Török Szonja 5.b
 2. helyezett: Kocsis Imre 8.c
 3. helyezett: megosztva: Berényi Bianka 7.b és Háfra Gergő 6.a
 4. Különdíjas: megosztva: Vincze Veronika 8.b és Dudás Dóra 7.a

Madarak és Fák Napjára készült madárlak és etetők kategória:

 • A legjobb madárlak és egyben etető is: Himpelmann Jázmin 6.b
 • A legjobb madáretető: Lengyel Áron 6.b
 • A legjobb madárlak: Péter Laura 6.a

 Köszönjük a DÖK vezetőjének, Kotánné Kovács Tímeának a szép ajándékokat! A munkákat begyűjtötték, a kiállítást elkészítették és zsűrizték: a humán munkaközösségből Kerekné Mihalik Judit, a reál munkaközösségből pedig Palotainé Jánosi Krisztina, Halmainé Hegedűs Mária és Tóth Sándorné.

Közvetlen környezetünk szépítésében, iskolánk udvarának, és környékének rendezésében is részt vettem a 6. évfolyamos diákokkal a technika órákon. Kapáltunk, gyomláltunk, gereblyéztünk.  Mivel az iskola, mint környezet is hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására, ügyelünk az iskola tárgyi világának esztétikusságára, parkosítására. Együtt fáradozunk a gyerekekkel a környezet szépítéséért, így később – reményeink szerint – igényesebbé válnak majd saját környezetük esztétikumával szemben.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.