2020. 11. 30. – A becsület jutalma

Advent=Úrjövetel, várakozás

Első Adventi történet

A becsület jutalma

Yvette ellenállt a kísértésnek, és nem csak a béke érzése járta át, hanem egyéb jutalmakban is részesült.

Egy fiatal anyának, aki csak szűkösen tud kijönni a fizetéséből, minden fillér számít. Yvette annak ellenére sem tudta időben kifizetni a számláit, hogy a férje teljes állásban dolgozott, és ő is keresett egy kis pénzt a napközi otthonban.

Ez a hónap sem volt kivétel; ha két napon belül nem sikerül valahonnan kétszázötven dollárt előkerítenie, most is késni fog a bérleti díjjal. És ezúttal a háziúr kilakoltatással fenyegetőzött. Tanácstalanságában Yvette lehunyta a szemét, és Istenhez imádkozott, tőle kért útmutatást. Megriadt, amikor hétéves fia, Jansen robogott be az ajtón, és izgatottan egy bőr férfitárcát nyomott a kezébe, amit az iskolából hazajövet talált az utcán. Yvette kinyitotta a tárcát; egy kislány fényképét, egy zsírkrétával írt üzenetet és háromszáz dollár készpénzt talált benne!

Talán ez a csoda, amiért imádkoztam – gondolta magában. Amikor azonban kézbe vette a pénzt, nyugtalanság fogta el. Felhívta a helyi rendőrőrsöt. Egy órával később Jansennel együtt átadták a tárcát egy rendőrtisztnek, aki azt mondta, ha néhány napon belül senki sem jelentkezik a tárcáért, a pénz őket illeti.

Ahogy elhagyták az őrsöt, Yvette-et elöntötte a béke és a bizonyosság érzése. A pénz nem az övé volt, és tiszta lelkiismerettel ezt nem is gondolhatta másképp. Hazafelé menet elmagyarázta Jansennek, hogy hite erősebb, mint a kísértés, hogy olyan dolgot tegyen, amiről tudja, hogy helytelen.

Két nappal később Yvette éppen a háziúrhoz készült, hogy átadja neki a bérleti díj felét, amikor kopogtak. Ajtót nyitott, és rámosolygott a kedves öregúrra, aki a bőrtárcát tartotta a kezében. Hosszasan hálálkodott Yvette-nek, majd amikor egy nagyobb pénzjutalmat ajánlott fel, Yvette kis híján elájult. Természetesen nem akarta elfogadni, de a férfi ragaszkodott hozzá. Elővette a kislány fényképét és zsírkrétával írt üzenetet, és elmondta, hogy ez volt az unokája utolsó üzenete, mielőtt meghalt leukémiában. Ez az üzenet volt számára a legdrágább az egész világon, és nagyon hálás, hogy Yvette becsületességből helyesen cselekedett.

Abban a hónapban Yvette időben fizette be a bérleti díjat, és még egy kis spórolt pénze is maradt. Isten valóban gondoskodott róla és a családjáról, még ha kacskaringós úton is.