Új drog-prevenciós stratégia szülőknek, pedagógusoknak

A rendőrség országosan, így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is új drog-prevenciós programot indított a fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében, amelyben kiemelten számít a szülők együttműködésére.

A Jászberényi Rendőrkapitányság megelőzési stratégiájának részeként eddig is kiemelten kezelte a drog-prevenciós tevékenységet. A kábítószer fogyasztás veszélyeire való figyelemfelhívást a megelőzési előadók iskolások körében folyamatosan végezték a jászsági oktatási intézményekben.

Az elmúlt négy évben az országos felmérések alapján középiskolás diákok körében közel ötven százalékkal nőtt az amfetamin-származékok fogyasztása.

Az eddigi prevenciós tevékenységen túl az új drog-prevenciós program a szülők megelőzésben betöltött szerepét hangsúlyozza: a társas kohézió és a családi kapcsolatok megerősítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.

A program fő célja, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetőjogi következményeiről.

A rendőrségi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az utóbbi években egyre több iskoláskorú fiatal használ illegális szert.

Az új típusú ? viszonylag olcsón beszerezhető, könnyen hozzáférhető ? dizájnerdrogok, Magyarországon, 2010-ben jelentek meg a középiskolás budapesti diákok körében.

Az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, felmérések adatai az illegális szerek használatát illetően ? kiváltképp a 9. és 11. évfolyamos fiúk körében ? emelkedést mutatnak: az adatfelvételek szerint minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él valamilyen illegális szerrel. További információk beszerezhetők: www.drogfokuszpont.hu/éves .

Az országos programhoz igazítottan a Jászberényi Rendőrkapitányság ? Drog-prevenciós tanácsadója a széles körű tájékoztatás érdekében előadásokon, szülői értekezleteken, fórumokon, fogadóórákon, telefonos ügyelet útján továbbá elektronikus üzenetekben tanácsokkal, információkkal segíti az őket felkereső szülőket, fiatalokat, pedagógusokat. Ezen információk, telefonszámok, időpontok, helyszínek az oktatási intézményekben mindenki számára elérhetőek, illetve a kapcsolattartó főbb adatai a rendőrség honlapján is megtalálható.

Tájékoztatás

Bemutatkozó Sablon_ Jb.Rk.

Drogprevenciós program bemutatása