Tankönyvosztás

Alsó tagozat:
2015. augusztus 28. (péntek) 9-17 óráig a Kisiskolában.

Felső tagozat:
2015. augusztus 28. (péntek) 9-17 óráig,
augusztus 31. (hétfő) 9-11 óráig a Nagyiskolában.

thumbnail


A tankönyvek fizetéséhez szükséges CSEKKET a tanulók a feltüntetett időpontokban vehetik át.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok szükségesek:

  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  • tartós betegség esetén szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (postai igazolószelvény, bérjegyzék)
  • sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat
(október 1-jei érvényességgel)