Kerékpártúra

Kedves Gyerekek!

Várunk benneteket a szombati kerékpártútára!  Fontos, hogy minden osztály mellett legyen két felnőtt kísérő, különben sajnos nem indulhat el az osztály szombaton. (Ha felnőtt hiánya miatt nem tud az osztály részt venni a túrán, azt a pontok számításánál figyelembe veszi a Diákönkormányzat.)

A kerékpártúrán csak az vehet részt, akinek a kerékpárja megfelelő műszaki állapotban van, ezért nézessétek  át otthon a fékek, gumik állapotát!
A túrára csak sisakban és láthatósági mellényben lehet jönni. Amennyiben nem tudtok ilyet hozni, az iskola biztosítja számotokra, de ezt előre jelezni kell, hogy tudja az iskola hány mellényre, sisakra van szüksége az osztálynak.

Indulás: Szombaton (2015. IX. 26.) reggel 9:00-kor a Nagyiskola elől.
Gyülekező: Szombaton reggel 8:30-tól
Fontos: Akinek nincs sisakja, mellénye az 8:15-kor az iskola előtt átveheti aláírás ellenében.

Hozni kell még: innivalót, szendvicset, az időjárásnak megfelelő ruházatot (pl. esőkabát)

Útvonal: Jászfényszaru – Boldog – Hatvan
Tervezett visszaindulás: 11:00
Érkezés: kb.: 12:00

kerékpártúraJó szórakozást, jó kerékpározást kívánnak a szervezők!

Étkezési díjak

Szeptembertől az étkezési díjak befizetése nem a GAMESZ, hanem a Nagyiskola gazdasági irodájában történik.étkeztetésA hiányzó gyermekek kijelentése OKTÓBER 1-je után a 424-203-as telefonszámon lehetséges délelőtt 9 óráig.

A szeptemberi étkezési térítési díj beszedése

szeptember 17-én (csütörtökön) 13-16 óra
szeptember 18-án (pénteken) 8-12 óra között történik.

A következő hónapokban minden hónap 10-ét követő csütörtök délután és péntek délelőtt várjuk a szülőket!
Kérjük az időpontok pontos betartását!

Bognár Zita
gazdasági vezető

Nyitott Templomok Napja (2015. szeptember 19.)

arssacra_logo_2A jászfényszarui Mindenszentek Plébánia idén is csatlakozik a Nyitott Templomok Napja programsorozathoz. A délutáni-esti programok mellett rajzpályázatot hirdetnek a gyerekeknek, melynek témája Árpád-házi Szent Margit. Emellett délelőtt akadályversenyen is részt vehetnek az érdeklődő gyerekek.
A nap programja a következő lesz:
09:00-12:00:  Akadályverseny a gyerekek számára
14:00-15:00:  Gyónási lehetőség, közben torony- és kriptalátogatás
15:00-16:00:  Kis Erika: A jászsági zsidóság emlékeiből (könyvbemutató)
16:00-16:30:  Meditáció, csendes elmélkedés
16:30-17:00:  Orgonakoncert Közreműködik: Molnár Tamás, a hatvani Szent Adalbert templom kántora
17:00-18:00:  Szentmise
18:00-18:45:  A megszentelt élet éve ? a szerzetesség A szentmisét bemutatja és az elmélkedést vezeti: Varga Kamill
OFM ferences szerzetes
18:45-19:30:  A rajzpályázat és az akadályverseny eredményhirdetése, agapé
19:30-20:00:  A jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes hangversenye. Zongorán kísér: Farkasné Szőke Tünde zongoraművész Vezényel: Thormanné Husznay Mária

Kísérő program:
Kiállítás a település egykori katolikus iskoláinak tárgyi emlékeiből és a rajzpályázatra érkezett munkákból

A program megvalósulását Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár támogatta

Igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók

Módosítás dátuma: 2015. szeptember 1.

 Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

Bizonyítvány másodlat igénylése/új bizonyítvány igénylése:

A bizonyítvány másodlata/új bizonyítvány kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.
Az írásbeli kérelem letölthető innen, vagy kérhető személyesen a Titkárságon

Időpontot telefonon (0657/424-203), vagy e-mailben
(katolikusiskola@jaszfenyszarusuli.hu)

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték
(2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

 A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról ? kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. 

2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (?) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak ? szöveghűen ? tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.

Első osztályosok névsora

1. a

1. b

1. c

Osztályfőnök:
Ézsiásné Róka Mária
Osztályfőnök:
Tóthné Takács Ilona
Osztályfőnök:
Pálné Pádár Anikó
1. Ajtai Patrícia 1. Balogh Hanna 1.  Andrási Mihály
2. Annus Ábel 2. Banya Tifani Erzsébet 2. Baranyi Norbert
3. Berényi Nikolett 3. Bukó Arnold 3. Barna Ádám
4. Borbély Janka 4. Cserháti Zsófia 4. Barna Barbara
5. Borbély Noémi 5. Farkas Alex Gyula 5. Bense Zsaklin
6. Czeczulics Gergő 6. Farkas Máté 6. Berze Anett Lili
7. Deák Maja 7. Gereben István Béla 7. Dombi Tekla
8. Hárfa Gergő 8. Himpelmann Jázmin 8. Dugonics Dorina
9. Holló Liliána 9. Kiss Roland 9. Faragó Szintia
10. Horn Zoltán 10. Kotlár Ágnes Katalin 10. Fehér Zsanett
11. Király Viktor 11. Lengyel Áron 11. Házi Patrik Tamás
12. Kurunczi Réka 12. Maljoki Albertina 12. Horváth László
13. Mezei Lili Henriett 13. Nagy Jázmin Abigél 13. Horváth Viktor
14. Paulusz-Furucz Amanda 14. Ormándy György Dominik 14. Kátai Sándor
15. Péter Laura 15. Peredi Karolina 15. Kiss Péter
16. Radics Tamás 16. Radnai Dorina Alexandra 16. Kiss Vivien
17. Rafael Roland 17. Rafael Martin László 17. Koller Benjámin
18. Seres Dániel 18. Rafael Mónika 18. Kolompár Ádám
19. Szemán Fanni 19. Török Natali Hanna 19. Kovács Dorina
20. Szénási Richárd 20. Vágner Keve 20. Nagy Kornél Gábor
21. Szakács-Víg Sára 21. Wynnik Emili 21. Török Réka
Napközis nevelők:
Sugár Judit és Vágnerné Gábor Andrea

Tankönyvosztás

Alsó tagozat:
2015. augusztus 28. (péntek) 9-17 óráig a Kisiskolában.

Felső tagozat:
2015. augusztus 28. (péntek) 9-17 óráig,
augusztus 31. (hétfő) 9-11 óráig a Nagyiskolában.

thumbnail


A tankönyvek fizetéséhez szükséges CSEKKET a tanulók a feltüntetett időpontokban vehetik át.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok szükségesek:

  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
  • tartós betegség esetén szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (postai igazolószelvény, bérjegyzék)
  • sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat
(október 1-jei érvényességgel)

2015/2016 tanév rendje

Tanévkezdés: 2015. szeptember 1.
A 2015/2016-os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik.  2016. június 15-én, szerdán ér véget. A tanítási napok száma száznyolcvanegy.

Az Első félév vége: 2016. január 22.
A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket Az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Őszi szünet: 2015. október 26-tól október 30-ig
A rendelet a szerint az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart majd. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22., a szünet utáni első tanítási nap pedig 2015 november 2.

Téli szünet: 2015. december 21-től december 31-ig
A téli szünet 2015. december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18., a szünet utáni  első tanítási nap 2016. január 4.

Tavaszi szünet: 2016. március 24-től március 29-ig
A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart; A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23., a szünet utáni első tanítási nap pedig március 30.

Országos kompetenciamérés: 2016. május 25.
A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon 2016. május 25-én tartják a kompetenciamérést.

 

A további részletek megtekinthetőek a Magyar Közlöny 73. számában, amelyik innen letölthető!

forráshttp://eduline.hu/kozoktatas/2015/5/29/Ilyen_lesz_a_20152016os_tanev_itt_vannak_a__P4H40U

Tanévnyitó ünnepség

képÚJ TANÉV – ÚJ ISKOLA – ÚJ CÉLOK

TANÉVNYITÓ 2015/2016

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

a IV. BÉLA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2015. augusztus 29-én (szombaton) 8 órai kezdettel tartja ünnepélyes

Veni Sancte ? tanévnyitó szentmiséjét és tanévnyitó ünnepségét.

A misét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálja.

Helyszín: Jászfényszaru Római Katolikus Templom

A gyerekeket ünneplő ruhában (sötét alj, nadrág, fehér blúz, ing) várjuk.
A gyülekező helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben még tájékoztatást adunk.


Augusztus 27-én (csütörtökön) 16 órától a Templomba várjuk azokat a tanulókat,
akik a szentgyónás szentségéhez járulhatnak.

Igazgatóság

NID-4630_iskolakezdes0812

Művészeti tábor-friss hírek

Kedves Táborozók!

Hétfőn kezdődik a művészeti tábor. Gyülekezés: 8:00-8:30-ig a Nagyiskolában.
Ha tudtok hozni: fakérget, szúnyogháló darabot Bugyi tanár úr foglalkozásaira, nagyon megköszönnénk.
Ha nem gond egy-egy ceruza vagy toll sem ártana, mert mindenki kap egy menetlevelet és abba írni kell majd. A termekben minden lesz, de azt nem lehet majd kivinni.
Köszönjük!

A tábor programterve itt olvasható a képre kattintva:
művészeti tábor 2015

 

szervezők