Igénylésekkel kapcsolatos tudnivalók

Módosítás dátuma: 2015. szeptember 1.

 Tisztelt Olvasó!/Tisztelt Érdeklődő!

Megkérünk mindenkit, hogy a bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány igénylése esetében az alábbiak szerint járjon el:

Bizonyítvány másodlat igénylése/új bizonyítvány igénylése:

A bizonyítvány másodlata/új bizonyítvány kiadása a Titkárságra leadott írásbeli kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban kerül kiállításra/kiadásra.
Az írásbeli kérelem letölthető innen, vagy kérhető személyesen a Titkárságon

Időpontot telefonon (0657/424-203), vagy e-mailben
(katolikusiskola@jaszfenyszarusuli.hu)

A kért iratot csak az érintett, vagy annak írásbeli meghatalmazottja személyesen, illeték
(2000 Ft) ellenében veheti át, a kérelem beérkezését követő legkésőbb 5. munkanapon.

 A hiteles másolatok/másodlatok kiadásának törvényi háttere:

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ 1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani. A 6) bekezdés értelmében az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról ? kérelemre a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell fizetni. 

2002. évi XLII. tv. 12. számú mellékletének 8. pontja alapján az iskolai bizonyítvány (?) másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket kell lerónia.

A 20/2012. (VIII.31.) kormányrendelet 114.§ (1) A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. (2) A bizonyítványmásodlatnak ? szöveghűen ? tartalmaznia kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét, a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének (vagy megbízottjának) aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. (3) Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné nyilvánították.