Étkezési díjak

Szeptembertől az étkezési díjak befizetése nem a GAMESZ, hanem a Nagyiskola gazdasági irodájában történik.étkeztetésA hiányzó gyermekek kijelentése OKTÓBER 1-je után a 424-203-as telefonszámon lehetséges délelőtt 9 óráig.

A szeptemberi étkezési térítési díj beszedése

szeptember 17-én (csütörtökön) 13-16 óra
szeptember 18-án (pénteken) 8-12 óra között történik.

A következő hónapokban minden hónap 10-ét követő csütörtök délután és péntek délelőtt várjuk a szülőket!
Kérjük az időpontok pontos betartását!

Bognár Zita
gazdasági vezető